Writing Queen?

Med anledning av mina skrivprojekt (beskrivs under fliken Adalin) har jag de senaste åren studerat försökt lära mig mer om Europa under andra halvan av 700-talet. Århundradet är ganska dåligt belyst i de bevarade texterna. I såväl Skandinavien som England är lutar man sig främst på arkeologin. På kontinenten finns det mer skriftliga belägg. En viktig källa är Annales regni francorum (de kungliga frankiska annalerna), d.v.s. kortfattade ”årsböcker” där viktiga händelser för perioden 741 – 829 AD nedtecknades. Annalerna är det närmaste vi kommer en officiell historia från den tidiga karolingiska eran.

Karl den store (742 el. 747 – 814 AD) har gått till historien som en man med visioner. År 768 blev han frankernas kung och han påbörjade snart arbetet med att vidga gränserna och kristna Europa. Efter årtionden av krig låg mycket stora landområden under hans spira och han kröntes på juldagen år 800 till Helig romersk kejsare i Rom. Annalerna är en viktig källa till den tid då omvälvande händelser som skakade Europa och stora skaror av besegrade folk försattes på flykt. Hela landområden tömdes och befolkningen drevs iväg. Kristendomens budskap må vara fred, men kristnadet av saxare och slaver var en blodig historia. Så blodig att den kan ha fått hedniska folk längre norrut, i Skandinavien, att resa sig och gå till motangrepp genom att från havet angripa kristna kyrkor, kloster och bosättningar. Vikingatiden tog sin början.

Tillbaka till de viktiga historiska källorna, till annalerna. Vem som skrivit dem eller ansvarat för deras tillkomst är inte känt. Många teorier har lanserats. På stilistiska grunder har det konstaterats att annalerna har flera olika författare. Trots att de kallas årsböcker och händelserna redovisas årsvis har nedtecknandet inte skett på det sättet. Istället tycks man ha skrivit i sjok och ibland har korrigeringar skett i efterhand.

Den framstående engelska medeltidshistorien Rosamond McKitterick, professor vid universitetet i Cambridge, gav år 2008 ut en bok om Karl den store. I den lanserar hon en idé, en teori som tidigare inte har berörts av forskningen. McKitterick har studerat annalerna noga, deras stil och flödet av text. Hon menar att det inte är osannolikt att drottningen ansvarat för Annales regni francorum. Kanske har hon skrivit själv, men än mer troligt är att hon övervakat och ansvarat för det viktiga arbetet med att nedteckna rikets historia.

McKittericks teori skulle förklara en förändring som sker i texternas omfattning och innehåll runt 800. Det har föreslagits att noteringarna för åren 800 – 814, då Karl den store dog, inte skrevs ner förrän efter hans död, under hans son Ludvig den frommes regering. Och faktiskt fanns det inte heller någon drottning under den åldrande kungens sista år vid makten. Liutgard, hans fjärde och sista hustru, dog år 800. Är det förklaringen till att den officiella historien är lite styvmoderligt behandlad under 800-talets första år? Utan drottning ingen historieskrivning.

En 1800-talsstaty av Karl den stores mor (och rådgivare) Betrada av Laon (f. ca 710-727, d. 783 AD), frankernas drottning 751-768. Bild från n Wikimedia Commons.

En fascinerande tanke som tydligt visar på att källmaterialet ständigt ger ny information – om man väljer att se bortom invanda ”sanningar” (som den om vit marmor som förra inlägget handlade om). Och när man tänker logisk, vem kunde egentligen vara mer lämpad att övervaka att den rätta historien nedtecknades än rikets mäktigaste kvinna?

Källa

McKitteric, R., 2008. Charlemagne. The Formation of a European Identity. Cambridge University Press. Cambridge.

Lämna en kommentar

Under Arkeologi/historia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s